Welkom op de internet site van
uw bakker op de hoek

Deze site is een MiHaFlex demo site.
Onder vestiging kunt u alles plaatsen omtrent uw pand(en).

Maakt u bv. speciale taarten dan kan dat apart in een menu komen zoals hier links.

De prijslijst kan zowel statisch als dynamisch. Hier is de lijst statisch. Dynamisch is eenvoudiger bij te houden.

Als u akties heeft dan plaatst u die onder het item acties.

Bestellen is een dynamisch iets. De klant kan aan de hand van een actuele door u samengestelde database een bestelling doen, een email wordt aan het einde aan het bedrijf en aan de besteller gezonden, direct.

Bi bericht sturen geeft u mensen de kans een mail te sturen.